Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

IZ WRPO 2014+ informuje, że dnia 26.11.2018 r. ogłosiła konkurs RPWP.08.02.00-IZ.00-30-001/18 w ramach Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie.

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

  1. szkolenia podnoszące kompetencje językowe lub TIK osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji

Nabór wniosków o dofinansowanie: 27 grudnia 2018 r. – 31 stycznia 2019 r.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem spotkania w celu zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowej, proszone są o kontakt z Panią Anną Kazorską pod numerem telefonu 61 626 73 08 lub Panią Mileną Matysek pod numerem telefonu 61 626 73 66.

Pobierz jako PDF