Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

IZ WRPO 2014+ informuje, że dnia 29.03.2019 r. ogłosiła konkurs RPWP.08.03.02-IZ.00-30-001/19 w ramach Poddziałanie 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy.

W ramach konkursu można realizować wsparcie rozwojowe z wykorzystaniem podejścia popytowego:

a)  Wsparcie uczenia się w formach pozaszkolnych (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych itp.);

b)  Wsparcie osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza formalny i nieformalny.

Nabór wniosków o dofinansowanie: 29 kwietnia 2019 r. – 24 maja 2019 r.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem spotkania w celu zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowej, proszone są o kontakt z Panią Kingą Kolasińską pod numerem telefonu 61 626 73 63 lub Panią Mileną Matysek pod numerem telefonu 61 626 73 66.

Pobierz jako PDF