Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

IZ WRPO 2014+ informuje, że dnia 25.11.2019 r. ogłosiła konkurs RPWP.06.06.01-IZ.00-30-003/19 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu:

- programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, w zakresie chorób: układu krążenia, nowotworowych, układu kostno-stawowo-mięśniowego, układu oddechowego, psychicznych oraz wynikające ze specyficznych uwarunkowań regionalnych w tym wykraczające poza finansowanie w ramach systemu powszechnych świadczeń zdrowotnych. Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej tj. regionalny program zdrowotny pn. Zapobieganie ciężkim zapaleniom płuc i powikłaniom pogrypowym u osób z chorobami nowotworowymi (opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 152/2019 z dnia 16 października 2019 r.).

Nabór wniosków o dofinansowanie: 30 gudzień 2019 r. – 17 styczeń 2020 r.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem spotkania w celu zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowej, proszone są o kontakt z Panią Kingą Kolasińską pod numerem telefonu 61 626 73 63 lub Panią Mileną Matysek pod numerem telefonu 61 626 73 66.

Pobierz jako PDF