Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

IZ WRPO 2014+ informuje, że dnia 29.11.2019 r. ogłosiła konkurs RPWP.06.06.01-IZ.00-30-004/19 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne.

W ramach konkursu można realizować następujący typ projektu:

-   rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego tj. regionalny program zdrowotny pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014‑2020 (opinia Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych nr 64/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku). Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Nabór wniosków o dofinansowanie: 30 gudzień 2019 r. – 24 styczeń 2020 r.

Osoby zainteresowane zorganizowaniem spotkania w celu zapoznania się ze szczegółami dokumentacji konkursowej, proszone są o kontakt z Panią Izabelą Freyer-Kwiatek pod numerem telefonu 61 626 74 16 lub Panią Mileną Matysek pod numerem telefonu 61 626 73 66.

Pobierz jako PDF