Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 przedstawia wskazówki dotyczące sposobu postępowania z danymi dotychczas zebranymi w formularzach rekrutacyjnych. Dotąd zgromadzone w wersji papierowej dane odnoszące się do:

powinny zostać usunięte poprzez np. zamazanie lub zakreślenie ich w formularzach bądź zaznaczenie wszystkich możliwych odpowiedzi w celu uniemożliwienia identyfikacji tych danych. Sposób postępowania w kwestii przedmiotowych danych ma mieć charakter trwały i nieodwracalny. nie należy jednak niszczyć całych formularzy.

Pobierz jako PDF