Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż w związku z dużą liczbą złożonych zmian do wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 7, wynikających z konieczności wprowadzenia obligatoryjnych wskaźników w zakresie usług społecznych, termin weryfikacji zgłoszonych zmian do wniosków o dofinansowanie, które wpłynęły do Instytucji Zarządzającej dla projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej 7 może ulec wydłużeniu.

Pobierz jako PDF