W związku z zakończoną pozytywną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie,
22 października 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu pn.: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, złożonego przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.1 Wsparcie instytucjonalno – kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO 2014+.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi 1 097 050,00 zł.

Pobierz jako PDF