W związku z zakończoną pozytywną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie,
15 października 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania w trybie pozakonkursowym projektu pn.: Informacja i promocja Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, złożonego przez Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.2 Informacja i promocja WRPO 2014+.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi 22 950,00 zł.

 

Pobierz jako PDF