Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Odnosząc się do licznych pytań w sprawie ogłoszenia konkursu dla Poddziałania 1.5.2 WRPO na lata 2014 – 2020 zamieszczamy poniżej informację w sprawie.

W związku z trwającymi pracami legislacyjnymi związanymi z przyjęciem podstawy prawnej udzielania pomocy publicznej, a więc Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 informujemy, że ogłoszenie konkursu dla Poddziałania 1.5.2 WRPO na lata 2014-2020 nastąpi po przyjęciu wskazanego aktu prawnego. Ogłoszenie o konkursie planuje się opublikować we wrześniu br., nabór projektów natomiast rozpocznie się co najmniej 30 dni po publikacji ogłoszenia o konkursie. 

Pobierz jako PDF