Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 informuje, że konkurs dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa wielkopolskiego planowany jest na marzec 2016 roku. Przewiduje się, że wsparcie będzie mogło dotyczyć realizację następujących działań:

  1. związanych z opracowaniem analiz, ekspertów, planów działań, itp. niezbędnych do opracowania programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenia zewnętrznych ekspertów);
  2. związanych z opracowaniem lub aktualizacją programu rewitalizacji (w tym m.in. wynagrodzenia pracowników merytorycznych lub ekspertów zewnętrznych);
  3. wydatki związane z włączaniem różnych interesariuszy do prac nad opracowywaniem/ aktualizacją programu rewitalizacji (w tym m.in. koszty organizacji spotkań, konferencji, debat, wynagrodzenie moderatorów, ekspertów i panelistów, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia działań partycypacyjnych);
  4. koszty zarządzania projektem

Okres kwalifikowania wydatków - w przypadku uzyskania dotacji, za koszty kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na rzecz złożonego projektu od dnia rozpoczęcia jego realizacji, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2015 r. Ostateczny termin kwalifikowania wydatków określony zostanie w regulaminie konkursu. Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków dotacji celowej, która będzie przekazana Samorządowi Województwa przez Ministra Rozwoju.

Szczegółowe pytania prosimy kierować na adres: rafal.cieslak@umww.pl lub mateusz.barelkowski@umww.pl

Ponadto dodatkowe informacje można również uzyskać pod numerami telefonów:

61 62 66 313; 

61 62 67 241;

 61 62 67 232; 

61 62 66 308

Pobierz jako PDF