Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 22.10.2015 r. oraz 23.10.2015 r. podpisano trzy umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/15).

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO2014 (22 i 23.10.2015r) (228 KB)

Pobierz jako PDF