Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż  18 listopada 2015 r. oraz 23 listopada 2015 r. podpisano dwie umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/15).

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO2014+ (18 i 23.11.2015) (274.5 KB)

Pobierz jako PDF