Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż  20 listopada 2015 r. oraz 24 listopada 2015 r. podpisano dwie umowy o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/15).

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO2014+ (20 i 24.11.2015) (273.6 KB)

Pobierz jako PDF