Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż  6 listopada 2015 r. oraz 10 listopada 2015 r. podpisano siedem umów o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IZ-00-30-001/15).

Informacje o zawartych umowach o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 6.1 WRPO2014+ (06 i 10.11.2015).pdf (183.5 KB)

Pobierz jako PDF