Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Szanowni Państwo,

zgodnie z prośbą Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych (OFOP) zamieszczamy informacje na temat prowadzonej w zakresie ciał doradczych (Rad) przy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych działań przez OFOP w 2022 r. skierowanej do ZIT oraz do organizacji pozarządowych w obszarach funkcjonalnych, takich jak:

wtorki w godz. 10:00-12:00 (w październiku)

czwartki w godz. 11:00-13:00 (w listopadzie)

Na spotkanie zapraszają wspólnie Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Kongres Ruchów Miejskich oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. omówione zostaną regulacje unijne oraz krajowe dotyczące zintegrowanych narzędzi terytorialnych. W dalszej części spotkania porozmawiamy o wytycznych Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego; zaprezentujemy miejsce i rolę organów doradczych i oczekiwania regulacji unijnych odnośnie zaangażowania do nich przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Został uwzględniony czas na wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. 

Spotkanie za pomocą platformy ZOOM, obowiązują zapisy, nie ma limitu miejsc. 

Link do zapisów: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUvcOmhrTMrG9bAsjWFgV-6yuKRmlmEloxq 

Na spotkanie zapraszają wspólnie Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Kongres Ruchów Miejskich oraz Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć. W pierwszej części krótkie przypomnienie zasad funkcjonowania ZITów i organów doradczych w ZITach. Prezentacja tematyczna.

Więcej szczegółów oraz link do zapisów przekażemy w późniejszym terminie. 

Zapraszamy do wypełnienia ANKIETY - dzięki informacjom tutaj zebranym przyjrzymy się w skali całego kraju w jakim stopniu realizowane są założenia Kodeksu Partnerstwa oraz Umowy Partnerstwa dla powoływania i zaangażowania ciał doradczych przy przygotowaniu/aktualizacji strategii ZIT. 

Link do ankiety: https://bit.ly/OFOP_ankietaZITy 

Zachęcamy organizacje pozarządowe, jak również członków (reprezentantów organizacji pozarządowych) już powołanych Rad/ciał doradczych przy organie stanowiącym w ramach ZIT, do kontaktu, celem wymiany informacji, doświadczeń, wzajemnego wsparcia i możliwości wspólnego zbudowania optymalnego modelu współpracy międzysektorowej w ramach ciał doradczych przy ZITach.  

Przypominamy, iż przyjęta 30 czerwca 2022 r. Umowa Partnerstwa*, a także obowiązujący od 2014 r. Kodeks Partnerstwa** jako niezbędne wypełnienie zasady partnerstwa uznają włączenie społeczeństwa obywatelskiego, w tym podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji w prace ciała doradczego przy ZIT. Wszystkie podmioty powinny mieć prawo do opiniowania decyzji tego organu lub lidera związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT poprzez przyjmowanie przez powyższe ciała doradcze stosownych uchwał lub stanowisk (Umowa Partnerstwa). 

Łucja Kucmin – Węglarczyk

Koordynator ds. ZIT w Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych

Pobierz jako PDF