Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wiele konkursów ogłaszanych w ramach WRPO 2014+ premiuje powiązanie projektu z tzw. obszarami inteligentnych specjalizacji (IS) dla Wielkopolski.

Faktycznie oferta wsparcia dla podmiotów z obszaru inteligentnych specjalizacji jest znacznie szersza.

O tym z jakich instrumentów wsparcia można skorzystać oraz jakie są zamierzenia co do wspierania IS w najbliższej przyszłości dowiesz się podczas organizowanych w kwietniu br. przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego spotkań.

Jeśli reprezentujesz podmiot powiązany z jednym z wymienionych poniżej obszarów inteligentnych specjalizacji -  zapraszamy do udziału w charakterze obserwatora w najbliższych kwietniowych spotkaniach Grup Roboczych dedykowanych poszczególnym obszarom:

  1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów (np. żywność funkcjonalna, bezpieczna, zielona biotechnologia, biogospodarka, nowoczesne technologie produkcji żywności) – termin spotkania: 20.04.2017 r.
  2. Wnętrza przyszłości (np. inteligentne technologie i materiały, meblarstwo spersonalizowane, design) - termin spotkania: 21.04.2017 r.
  3. Przemysł jutra (np. maszyny i elementy maszyn, procesy specjalne, nowe technologie i materiały) - termin spotkania: 25.04.2017 r.
  4. Wyspecjalizowane procesy logistyczne (np. skomunikowane i mobilne społeczności, wyspecjalizowane produkty i usługi logistyczne dla biznesu) - termin spotkania
    26.04.2017 r.
  5. Rozwój oparty na ICT (innowacyjne społeczności, ICT dla usług publicznych, rozwój infrastruktury i technologii wymiany danych, specjalistyczne produkty i usługi) - termin spotkania 27.04.2017 r.
  6. Nowoczesne technologie medyczne (np. medycyna spersonalizowana, produkty, usługi, nowe technologie związane z profilaktyką chorób cywilizacyjnych i rzadkich) - termin spotkania 28.04.2017 r.

Uwaga: wszystkie spotkania odbywać się będą w godzinach od 10.00 do 13.00 w Sali Posiedzeń 1 (poza spotkaniem 27.04.2017 organizowanego w Sali Posiedzeń 2) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (al. Niepodległości 34, Poznań).

Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmuje oraz wszelkich informacji udziela Pani Beata Zagrodzka-Blok (tel. 61 626 62 68, e-mail: beata.zagrodzka-blok@umww.pl)

 

Pobierz jako PDF