20 marca 2018 roku – w obecności Macieja Sytka, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego na podstawie  Umowy o Finansowanie Funduszu Funduszy zawartej z Województwem Wielkopolskim – Przemysław Cieszyński, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego będący Menadżerem Funduszu Funduszy podpisał umowę z Krzysztofem Dylikowskim, Prezesem Zarządu Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., który z kolei jest Pośrednikiem Finansowym. Umowa ta jest pierwszą dotyczącą wdrażania Instrumentu Finansowego Poręczenie w ramach projektu JEREMIE 2 współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 (WRPO).

Wybrany Pośrednik Finansowy, dysponując kwotą 6,5 mln zł pochodzącą z WRPO, udzieli blisko 25,5 mln zł poręczeń stanowiących zabezpieczenie kredytów, pożyczek oraz umów leasingowych o wartości prawie 32 mln zł. Instrument ten cechuje się wysoką dźwignią finansową rozumianą jako stosunek zaangażowanych środków publicznych do wartości finansowania wygenerowanego dla przedsiębiorców. Udostępnione środki będą przeznaczone m.in. na wsparcie przedsięwzięć w obszarze inteligentnych specjalizacji, a także na inwestycje realizowane przez nowo utworzone przedsiębiorstwa. Wielkopolskie firmy będą mogły ubiegać się o poręczenia w kwocie do 2 mln zł, stanowiące nawet 80 % wartości kredytu. Będą one dostępne na preferencyjnych warunkach cenowych.

Dzisiejsze podpisanie umowy jest kolejnym kluczowym etapem dla wdrażania Inicjatywy JEREMIE 2 w Wielkopolsce. W ramach współpracy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego udało się przygotować rozwiązania i wyłonić Pośredników Finansowych, którzy zaoferują nowy produkt finansowy  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Dzięki preferencyjnym poręczeniom uzyskają oni dostęp do kredytów, pożyczek oraz leasingu i zrealizują przedsięwzięcia czy inwestycje, pozwalające utrzymać swoją konkurencyjność i dalej się rozwijać – powiedział Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Województwo wielkopolskie oraz pomorskie, to pierwsze regiony w Polsce, w których uruchomiono ten rodzaj instrumentu finansowego w obecnym rozdaniu funduszy unijnych (2014–2020). W najbliższym czasie w Wielkopolsce planuje się podpisanie kolejnych kontraktów z wyłonionymi w tym samym przetargu Pośrednikami Finansowymi.

Wielkopolska jest jednym z pierwszych regionów w Polsce, w którym przedsiębiorcy skorzystają z nowego poręczenia unijnego. Poszerzamy w ten sposób ofertę wsparcia, finansując projekty innowacyjne i inwestycje firm funkcjonujących na rynku od niedawna – powiedział Przemysław Cieszyński, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Przypomnijmy ponadto, że Województwo Wielkopolskie jako jeden z pierwszych regionów w ogóle udostępniło finansowanie o charakterze zwrotnym ze środków Unii Europejskiej w obecnym okresie programowania. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na podstawie zawartej Umowy o finansowanie Funduszu Funduszy pozwoli przeznaczyć co najmniej 607 mln zł na wsparcie wielkopolskich przedsiębiorstw w ramach WRPO. JEREMIE 2 jest kontynuacją Inicjatywy JEREMIE, z sukcesem realizowanej w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2007–2013, którą Województwo Wielkopolskie uruchomiło jako pierwsze w Polsce. Oferowane produkty finansowe cieszą się dużą popularnością wśród podmiotów gospodarczych z Wielkopolski, stanowią alternatywę dla unijnych dotacji, a także pozwalają na wypracowanie trwałych mechanizmów wsparcia przedsiębiorczości w regionie. Zwrócone przez inwestorów pieniądze będą ponownie przeznaczane na ten sam cel, jakim jest udostępnienie finansowania sektorowi MŚP.

Więcej informacji na stronie: https://rpo.bgk.pl/rpo/jeremie2/

IMG_0865

 

Pobierz jako PDF