Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Pod tym hasłem odbyła się dziś w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu konferencja, której organizatorami był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Spotkanie otworzył Maciej Sytek - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Celem konferencji było przybliżenie potencjalnym inwestorom szczegółów oferty preferencyjnych pożyczek z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) na finansowanie kosztów termomodernizacji w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach użyteczności publicznej. W bloku prezentacji omówione zostały zasady ubiegania się o finansowanie oraz nowe rozwiązania i rozszerzone możliwości w dostępności pożyczek. Podkreślano fakt, że o pożyczki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w najbliższym czasie będą mogli ubiegać się także przedsiębiorcy i inne podmioty spoza sektora publicznego prowadzące działalność gospodarczą.

Pożyczki oferowane w ramach JESSICA 2 na rzecz termomodernizacji stanowią bardzo ważny element w działaniach, prowadzących do poprawy efektywności energetycznej budynków i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla. Jest to szczególnie istotne, biorąc pod uwagę niekorzystną sytuację smogową w kraju, w tym w Wielkopolsce. Pożyczki JESSICA 2 są odpowiedzią Województwa Wielkopolskiego na pojawiające się w tym zakresie wyzwania. Stanowią one bardzo atrakcyjne źródło finansowania projektów termomodernizacyjnych. W odróżnieniu od dotacji, które już zostały rozdysponowane, wsparcie JESSICA 2, ze względu na zwrotny charakter, będzie dostępne jeszcze przez wiele lat. Co ważne, już wkrótce oferta pożyczek w tym obszarze skierowana zostanie również do przedsiębiorców – powiedział Maciej Sytek, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Warto zauważyć, że każda termomodernizacja generuje dla inwestora strumień przychodów (korzyści) w postaci niższych kosztów zużycia energii. Ten przychód powinien być istotnym czynnikiem decydującym o formie finansowania. Pożyczki JESSICA 2 mogą ten efekt wzmocnić, gdyż jest to aktualnie najtańszy sposób na sfinansowanie takich inwestycji w Wielkopolsce – dodała Anna Gajewska, Dyrektor Departamentu Programów Europejskich w  Banku Gospodarstwa Krajowego.

W trakcie konferencji przedstawiono ponadto informacje nt. stanu wdrażanego również w ramach JESSICA 2 instrumentu pożyczkowego na finansowanie rewitalizacji obszarów problemowych Wielkopolski, a eksperci z BGK zapewnili możliwość bieżących konsultacji.

IMG_0774

IMG_0792

Pobierz jako PDF