Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Marszałek Marek Woźniak podpisał umowy z Gminą Kleszczewo, Powiatem Średzkim oraz Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski o dofinansowanie inwestycji związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz projektu utworzenia sieci małych kin społecznościowych na terenie 26 wielkopolskich gmin.

Beneficjentów podczas spotkania reprezentowali Bogdan Kemnitz – Wójt Gminy Kleszczewo, Ernest  Iwańczuk – Starosta Średzki i Jacek Gursz – Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

- W sumie przyznaliśmy na te projekty blisko 20,5 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Dwa z nich, które dofinansowaliśmy kwotą 17 mln zł, związane z pozyskiwaniem energii z OZE, to tzw. projekty parasolowe. Beneficjentami tego typu projektów mogą być wyłącznie samorządy lokalne, zaś odbiorcami ostatecznymi, czyli użytkownikami instalacji są mieszkańcy. Dzięki tym inwestycjom kilkaset posesji zostanie wyposażonych w instalacje do pozyskiwania energii z OZE. To bardzo dobry przykład dla wszystkich Wielkopolan, że można zrealizować tego typu przedsięwzięcia, i że to dobrze zainwestowane pieniądze – podkreślił Marszałek Woźniak. Włodarze gmin podkreślali, że realizacja inwestycji jest trudnym wyzwaniem, ale ich efekty będą przede wszystkim służyć mieszkańcom. To także – co bardzo ważne - duży wkład w ochronę środowiska poprzez ograniczenie poziomu emisji dwutlenku węgla.

Z kolei projekt Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, który otrzymał blisko 4 mln zł dofinansowania, dotyczy utworzenia sieci małych kin społecznościowych.

- Warto podkreślić, że cieszy się on bardzo dobrą opinią i co ważne, udało się zainteresować nim lokalne samorządy z całego regionu. W sumie 26 gmin występuje wspólnie w tym projekcie – powiedział Marszałek Woźniak. - Będą to miejsca, w których mieszkańcy zyskają dostęp do bogatych zasobów polskiej i światowej kinematografii. Takie „kino za rogiem” to bardzo dobre miejsce do wspólnego spędzania wolnego czasu, dostępne niemalże na wyciągnięcie ręki – podkreślił Marszałek.

Przewodniczący SGiPW Jacek Gursz podkreślił, że doświadczenie z działających już w Wielkopolsce czterech kin społecznościowych pokazuje, że to bardzo dobry kierunek działania w zakresie zwiększenia dostępu do kultury i wartościowa inicjatywa, która przede wszystkim służy mieszkańcom małych miejscowości, wzbogacając ofertę kulturalną gmin i przeciwdziałając wykluczeniu.

Dotychczas w ramach Poddziałania 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 164 mln zł, natomiast w ramach Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” na blisko 192 mln zł.

 

Pobierz jako PDF