Kładka składa się z trzech przęseł o konstrukcji podwieszonej z betonowym mostem o długości 133,7 m. Obiekt umożliwia jednoczesne korzystanie z niego przez pieszych i rowerzystów. Przeprawa powstała na wysokości zespołu poklasztornego cysterek w Owińskach.

20230728_2000px_UMWW-3852- Ta inwestycja jest rozwiązaniem kluczowych kwestii komunikacyjnych w przekraczaniu rzeki Warty – zaznacza Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. I dodaje: Z mojego punktu widzenia, zarządzającego regionalnym programem operacyjnym, czyli częścią budżetu europejskiego, który był oddany do dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, to nie tylko inwestycja rekreacyjna, ale przede wszystkim zmierzająca do zachęcenia mieszkańców, do tego, aby wybierali zeroemisyjne środki transportu. To jeden z siedmiu projektów poświęconych zeroemisyjnemu transportowi przedstawionych przez partnerstwo samorządów jakim jest metropolia poznańska, która realizuje ich wiele w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wszystkie te projekty otrzymały dofinansowanie.

- To piękny przykład na to jak dobrze współpracujemy w ramach Metropolii Poznań. Rolą samorządu jest stwarzanie warunków do rozwoju społecznego, gospodarczego, ta kładka – mimo tego, że miała łączyć przede wszystkim komunikacyjnie – będzie impulsem dla rozwoju powiatu, gminy Czerwonak  i przede wszystkim Owińsk – tłumaczy Marcin Wojtkowiak, Wójt Gminy Czerwonak.

- W ostatnim czasie wielokrotnie pokazujemy, jak ważna jest współpraca samorządowa na różnych szczeblach - mówi Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania. - Ten projekt, choć znacznie mniejszy niż wiadukt na granicy z Plewiskami, jest równie ważny dla mieszkańców naszego miasta i powiatu. Cieszę się, że w bliskim sąsiedztwie Poznania powstała infrastruktura, która umożliwia ciekawe rekreacyjne wycieczki w czasie wolnym.

W podobnym tonie wypowiadają się również Jan Grabkowski, Starosta Poznański oraz Grzegorz Wojtera, Wójt gminy Suchy Las którzy podkreślają dobrą współpracę samorządów będących częścią metropolii poznańskiej.

Obiekt znajdujący się w Owińskach jest przedłużeniem Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego na zachodnim brzegu Warty i szlaków rowerowych po stronie wschodniej. Prawdziwą atrakcją jest wieża z dwiema platformami widokowymi na wysokościach 12 i ponad 20 m. Pozwalają one na podziwianie terenu rzeki z poziomu koron drzew.

Budowa kładki rozpoczęła się w 2021 roku, a koszt inwestycji wyniósł 27 milionów złotych. Realizacja inwestycji to efekt współpracy Gminy Czerwonak z Miastem Poznań, Powiatem Poznańskim i Gminą  Suchy Las. Całość dofinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wartość dofinansowania projektu marszałkowskimi środkami unijnymi stanowi 4,3 mln zł.

Pobierz jako PDF