Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Gmina Tarnowo Podgórne otrzymała kolejne wsparcie od Zarządu Województwa Wielkopolskiego na realizację projektu „Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym”. Marszałek Marek Woźniak podczas dzisiejszego spotkania z Wójtem Tadeuszem Czajką podpisał aneks do umowy, dotyczącej dofinansowania unijnego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i przekazał symboliczny czek o wartości  24 272 763,97 zł.

Przypomnijmy, że w lipcu tego roku Zarząd Województwa przyznał na ten projekt dofinansowanie w wysokości 14 milionów złotych. Teraz ponad 10 milionów złotych z WRPO 2014-2020 zasili budżet gminy. Inwestowanie w szkolnictwo zawodowe jest jednym z priorytetów Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Dzięki środkom, które inwestujemy w tę dziedzinę absolwenci będą dużo lepiej przygotowani do wyzwań współczesnego rynku pracy.

- Cieszę się, że mogłem dotrzymać słowa. Obiecałem Panu Wójtowi w lipcu, kiedy podpisywaliśmy pierwszą umowę, że dołożę wszelkich starań, aby ten projekt był dofinansowany w należnej, 85 - procentowej wartości. Szkolnictwo wyższe jest topowym zadaniem, które dostrzegamy w przestrzeni publicznej, a szkoła w Tarnowie Podgórnym robi faktycznie wrażenie niezwykle nowoczesnej placówki, przygotowanej do kształcenia w najróżniejszych specjalnościach. Takiej, która powstała z autentycznego zapotrzebowania lokalnego środowiska biznesowego, ale również mieszkańców z obszaru szerszego, niż sama gmina - mówi Marszałek Marek Woźniak.

Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym rozpoczęła się w październiku 2018 roku. Kompleks dysponuje 18 salami lekcyjnymi, 14 pracowniami zawodowymi, zapleczem administracyjno-biurowym i pomieszczeniami bibliotecznymi oraz technicznymi. Pierwsi uczniowie rozpoczęli w nim naukę w roku szkolnym 2020/2021. Młodzi ludzie mogą się kształcić w takich zawodach jak technik informatyk, technik mechatronik, technik logistyk, technik elektronik, technik procesów drukowania. Z kolei w branżowej szkole I stopnia kandydaci mogą wybierać spośród takich kierunków, jak mechatronik, magazynier-logistyk, stolarz, tapicer, krawiec czy elektromechanik.

- Wsparcie, które otrzymujemy od Zarządu Województwa Wielkopolskiego w postaci środków unijnych to dla nas nagroda za odwagę, bo takowej wymagało podjęcie się tak dużej i kosztownej dla gminy inwestycji - mówi Wójt Tadeusz Czajka. - Szkoła rzeczywiście ma charakter ponadlokalny. Uczniowie tej szkoły pochodzą z kilku powiatów na terenie naszego województwa. Można powiedzieć, że jest szkołą subregionalną. Szkołą, która kształci wyłącznie w zawodach najbardziej poszukiwanych na rynku pracy, tym lokalnym i ogólnopolskim. Wykształceni w niej fachowcy na pewno wzmocnią polską gospodarkę, a to efekt bardzo ważny i oczekiwany.

 

Pobierz jako PDF