Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podpisano kolejne umowy w ramach WRPO 2014+. Marszałek Marek Woźniak podpisał je z instytucjami kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dotyczyły one dofinansowania projektów w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał blisko 23,5 mln zł dofinansowania na inwestycje Centrum Kultury i Sztuki w Koninie(CKiS), Polskiego Teatru Tańca (PTT) oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (WBPiCAK). Łączna wartość projektów wynosi ponad 34 mln zł.

- Dzisiaj jest dobry dzień dla samorządu województwa, bo pieniądze europejskie, które dzielimy, przyznajemy naszym instytucjom – powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. – Radość jest podwójna, bo przekazujemy pieniądze trochę na swoją rzecz – dodał.

Projekty wszystkich 3 instytucji kultury poddane zostały procedurze konkursowej. Jak zaznaczył Marszałek Woźniak, CKiS w Koninie otrzymało ze środków WRPO 2014+ znaczącą kwotę dofinansowania – prawie 12 mln złotych. Fundusze te posłużą realizacji projektu rozbudowy i adaptacji obiektu CKiS w Koninie – Domu Kultury Oskard do wymogów nowych funkcji kulturalnych, jak również zagospodarowaniu otoczenia wokół budynku na potrzeby kulturalne. Dzięki podniesieniu standardu wykończenia, wyposażeniu w nowoczesne urządzenia i instalacje oraz przystosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, mieszkańcy Konina i regionu zyskają pełnowartościowy obiekt kulturalny. Jak podkreśliła Elżbieta Barszcz, dyrektor CKiS w Koninie, projekt to bardzo duża inwestycja, dodała również, że sam budynek jest ciekawym przykładem architektury modernistycznej i również dlatego warto w niego inwestować.

Z kolei Polski Teatr Tańca, po wielu latach oczekiwania na własną siedzibę, przeprowadzi adaptację budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka na cele kulturalne. Realizacja projektu obejmować będzie wykonanie robót związanych z przebudową i rozbudową budynków, ich wyposażeniem, renowację kamienicy oraz zagospodarowanie terenu. Teatr zyska nowoczesną przestrzeń dla swojej działalności, utrzymaną w standardzie nowoczesnej instytucji kultury. – To projekt bardzo obiecujący i interesujący, jeśli chodzi o realizację i lokalizację –powiedział Marszałek Woźniak. – Dla nas to wielka chwila, będziemy mieć dom – powiedziała Iwona Pasińska, dyrektor Polskiego Teatru Tańca, którego wniosek o dofinansowanie ze środków WRPO 2014+ uzyskał po ocenie merytorycznej najwyższą, pierwszą lokatę.

Pozyskane w ramach dofinansowania środki Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przeznaczy na wykonanie szeregu prac budowlanych w obrębie swojej siedziby oraz jej nowe wyposażenie. Jak podkreślił Marszałek Woźniak, w obiekcie użytkowanym przez tę instytucję będzie szansa na powiększenie przestrzeni dla zadań związanych z kulturą i modernizowanie jej, bo będzie obiekt własny, niedzielony z współwłaścicielem. Celem inwestycji WBPiCAK jest zwiększenie dostępu do usług bibliotecznych oraz zasobów kultury regionu, a także zabezpieczenie posiadanych przez bibliotekę zbiorów przed ich zniszczeniem. – To, co udało się pozyskać dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego to chyba będzie najlepszy prezent na nasze przyszłoroczne 70 – lecie – podkreśliła Iwona Smarsz, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury.

Wszystkie projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” WRPO 2014+. Dotychczas w ramach Poddziałania 4.4.1 Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 104,5 mln zł.

WRPO_KULTURA

Pobierz jako PDF