Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  informuje o  uruchomieniu przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii  procedury opiniowania projektów w zakresie e-geodezji w ramach programów regionalnych (PR).

Wnioski o dofinansowanie dla  projektów z zakresu cyfryzacji gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezji wymagają pozytywnej opinii Głównego Geodety Kraju.

Wszystkie niezbędne informacje oraz wzory dokumentów dostępne są pod linkiem  https://www.gov.pl/web/gugik/sprawozdania-i-zestawienia

W przypadku ogłoszenia przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027  naboru na typ projektu dotyczący rozwijania zasobu geodezyjnego należącego do właściwości danego JST, w tym katastru w ramach działania FEWP.01.03 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych lub działania FEWP.01.04 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT  tylko wnioski, które uzyskały pozytywną opinię Głównego Geodety Kraju( GGK) będą mogły ubiegać się o dofinansowanie.

Pobierz jako PDF