Instytucja Zarządzająca FEW zwraca uwagę na uwarunkowania dotyczące konfliktu interesów związane z wyłączeniem stosowania zasady konkurencyjności na podstawie pkt. 4 sekcji 3.2.1 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 (dalej: Wytyczne).

Zgodnie z pkt. 4 sekcji 3.2.1 Wytycznych, Beneficjent może udzielić zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności o ile:

Należy zwrócić uwagę, że w punkcie 7 sekcji 3.2.2 Wytycznych wskazano wyjątkowe sytuacje, w których Beneficjent może udzielić zamówienia podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo, tj. zamówienia sektorowe oraz zamówienia, o których mowa w pkt. 2 lit. i - k sekcji 3.2.1 Wytycznych. W katalogu tym punkt 4 sekcji 3.2.1 Wytycznych nie został wskazany, co należy interpretować jako zakaz udzielania zamówienia podmiotom powiązanym w sytuacji, kiedy w wyniku braku rozstrzygnięcia pierwotnie przeprowadzonej zasady konkurencyjności Beneficjent korzysta z możliwości odstąpienia od ponownego jej przeprowadzenia i udziela zamówienia z pominięciem procedury.

Podsumowując, udzielenie zamówienia podmiotowi powiązanemu kapitałowo lub osobowo stanowi naruszenie pierwotnych warunków zamówienia (zakaz powiązań stanowi jeden z nich), natomiast ich niezmienność jest warunkiem koniecznym do skorzystania z wyłączenia, o którym mowa w pkt. 4 sekcji 3.2.1 Wytycznych.

Pobierz jako PDF