Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W związku z przedłużającym się oczekiwaniem na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zmiany Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dotyczącej m.in. realokacji środków finansowych  z przeznaczeniem na nabór w Poddziałaniu 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej zaplanowany na listopad br., Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że nie jest możliwe ogłoszenie oraz uruchomienie przedmiotowego naboru w zakładanym terminie.

Nabór w Poddziałaniu 3.2.1 zostanie ogłoszony i uruchomiony niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej.

Pobierz jako PDF