Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

22.01.2018

Z dniem 24 stycznia 2018 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ustala, że szkolenie specjalistyczne EFS „Wytyczne w zakresie działań finansowanych ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 służących rozwojowi profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego, szyjki macicy i raka piersi” jest włączone do programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.

Szkolenie ma charakter specjalistyczny i jest ono obligatoryjne dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Priorytetu inwestycyjnego: 8 vi (Aktywne i zdrowe starzenie się) oraz 9iv (Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym).

W związku z tym, od 22 lutego 2018 r. do składów KOP, które oceniają  projekty z ww. zakresu będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację powyższego specjalistycznego programu szkoleniowego.     

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl".

 

Pobierz jako PDF