Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

 

30.06.2017

Z dniem 1 lipca 2017 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ustala, że szkolenie specjalistyczne EFS „Adaptacyjność - Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020” jest włączone do programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+. Szkolenie ma charakter specjalistyczny i jest ono obligatoryjne dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach Priorytetu inwestycyjnego 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

W związku z tym, od 1 października 2017 r. do składów KOP, które oceniają  projekty z ww. zakresu będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację powyższego specjalistycznego programu szkoleniowego.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Pobierz jako PDF