Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

11.10.2017

Z dniem 16 października 2017 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ustala, że szkolenie „Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi jest włączone do programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+.

Od 15 listopada 2017 r. do składów KOP, które oceniają  projekty będą powoływane wyłącznie osoby posiadające certyfikat poświadczający realizację powyższego programu szkoleniowego.

Program szkoleniowy realizowany jest za pośrednictwem Platformy Oceniających Projekty EFS, udostępnionej pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl.

Pobierz jako PDF