Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W ramach prowadzonej polityki informacyjnej w zakresie możliwości inwestycyjnych, jakie stwarzają Fundusze Europejskie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zapraszamy na konferencję dotyczącą obszarów wsparcia w ramach III i IV Osi priorytetowej ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Ze względu na specyfikę poruszanych zagadnień głównym adresatem konferencji są Jednostki Samorządu Terytorialnego. Konferencja odbędzie się 12 sierpnia w godzinach od 10.00-13.00 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, sala posiedzeń I, piętro główne. Zainteresowane Jednostki prosimy
o kontakt pod numerem telefonu 61 626 60 14 celem zgłoszenia  i potwierdzenia udziału ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.

Uprzejmie informujemy, że limit dostępnych miejsc na konferencję został wyczerpany i tym samym nabór na konferencję został zakończony.

Załączniki:

program_konferencji (624 KB)

Pobierz jako PDF