Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Konkurs odbywa się w ramach Programu „Europa dla Obywateli”, który  stanowi wsparcie dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, władz samorządowych i organizacji eksperckich prowadzących działania promujące aktywne obywatelstwo, organizujących debaty i przedsięwzięcia służące refleksji nad obywatelstwem europejskim i demokracją, wspólnymi wartościami, historią i kulturą.

Ogólne cele programu:
– przyczynianie  się do lepszego zrozumienia historii i różnorodności Unii Europejskiej przez jej obywateli;
– wspieranie obywatelstwa europejskiego oraz poprawa warunków dla społecznego
i demokratycznego zaangażowania na poziomie Unii;
– wzrost świadomości obywatelskiej w zakresie pamięci o przeszłości, wspólnej historii i wartościach;
– zachęcanie  do demokratycznego uczestnictwa obywateli na szczeblu UE, rozwijanie ich wiedzy na temat procesu kształtowania polityki Unii i promowanie możliwości społecznego zaangażowania i międzykulturowego dialogu oraz  wolontariatu w skali całej UE;

Masz pomysł na działanie, które wpisuje się w powyższe cele? Jesteś zainteresowany złożeniem wniosku w trwającym właśnie konkursie? Więcej szczegółów znajdziesz tutaj

Pobierz jako PDF