Zapraszamy do udziału w konkursie skierowanym do miłośników fotografii, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu! Wybierz unijną inwestycję, zrób zdjęcia i do 5 listopada 2021 r. zamieść na dedykowanej stronie www.funduszeueblizejciebie.wielkopolskie.pl Czekają atrakcyjne nagrody!

 

Jak zgłosić zdjęcia do konkursu?

Celem Konkursu jest zaprezentowanie efektów wykorzystania Funduszy Europejskich w Wielkopolsce oraz tzw. dobrych praktyk projektów, które zrealizowano z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Aby zgłosić zdjęcie projektu, należy wypełnić formularz on-line na stronie internetowej www.funduszeueblizejciebie.wielkopolskie.pl i przesłać maks. 3 zdjęcia, z czego każde powinno być nie większe niż 5 MB. Listę projektów zawiera mapa, dostępna również na stronie internetowej. Zgłaszany projekt powinien wpisywać się w 1 z 5 kategorii: Lider Innowacji, Zielona Wielkopolska, Zurbanizowana Wielkopolska, Portret, Turystyka kulturowa.

 

Nagrody publiczności

Najciekawsze projekty zgłoszone do Konkursu zostaną wybrane w głosowaniu on-line – tzw. nagroda publiczności w każdej kategorii oraz przez Kapitułę Konkursu w głosowaniu tradycyjnym – tzw. nagroda specjalna Marszałka Województwa Wielkopolskiego w każdej kategorii. Zgłaszający za zgłoszone zwycięskie projekty otrzymają nagrody rzeczowe np. głośnik bezprzewodowy, zegarek typu smartwatch, słuchawki bezprzewodowe, głośnomówiący zestaw telefoniczny, czytnik e-book, kamerka sportowa, aparat fotograficzny do natychmiastowych odbitek itp.

 

Nagrody specjalne

Spośród wszystkich zgłoszonych w ramach Konkursu projektów Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego przyzna  nagrody specjalne. Otrzymają je beneficjenci, którzy zrealizowali najciekawsze projekty i osoby, które te projekty zgłosiły. Nagrodą dla beneficjenta będzie dyplom i statuetka #funduszeUEbliżej Ciebie!  Osoby, które zgłosiły wyróżniony nagrodą specjalną projekt, otrzymają np. głośnik bezprzewodowy, zegarek typu smartwatch, słuchawki bezprzewodowe, głośnomówiący zestaw telefoniczny, czytnik e-book, kamerka sportowa, aparat fotograficzny do natychmiastowych odbitek itp.

 

Beneficjenci

Laureaci Konkursu – beneficjenci będą mieli prawo do znakowania swoich projektów logotypem #funduszeUEbliżej Ciebie! Ponadto, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu prowadząc działania informacyjno- promocyjne dotyczące WRPO 2014+ (programy telewizyjne, radiowe, wystawy, publikacje prasowe, internetowe) będzie przedstawiał zwycięzców Konkursu jako najlepsze praktyki we wdrażaniu środków europejskich w regionie.

Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w grudniu w Poznaniu podczas uroczystej gali finałowej (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Szczegóły www.funduszeueblizejciebie.wielkopolskie.pl

Regulamin Konkursu (373.4 KB)

Pobierz jako PDF