Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Trwa konkurs Komisji Europejskiej #EUinmyRegion „Stories”.
Zadaniem uczestników jest przesłanie historii (np. w formie zdjęcia, nagrania video lub audio, posta na blogu lub w mediach społecznościowych) dotyczącej programu lub projektu realizowanego przy wsparciu z Funduszy Europejskich. Historia musi być na stałe udostępniona publicznie.
Do konkursu można przystąpić w dwóch kategoriach „citizens” (obywatele) oraz „experts” (eksperci).
W tej drugiej kategorii mogą zgłaszać się m.in. osoby pracujące dla Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Wspólnego Sekretariatu Technicznego czy beneficjentów funduszy UE.

Zwycięzcy zostaną zaproszeni do:
- udziału w programie kompleksowych warsztatów z zakresu komunikacji w UE od 29 września do 13 października br. w Brukseli (kategoria  „obywatele”)
- udziału w zaawansowanym kursie szkoleniowym z zakresu komunikacji w dniach 5–7 października br. w Brukseli. (kategoria „eksperci”)

Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 sierpnia br. 
Szczegóły: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/policy/communication/euinmyregion/stories

Pobierz jako PDF