Konkurs, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, polega na przeprowadzeniu lekcji europejskich przez nauczycieli oraz przygotowaniu prac przez uczniów. 

Nagrody dla nauczycieli

Tegoroczna edycja konkursu różni się od poprzednich tym, że lekcji europejskich nie przeprowadzają już konsultanci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, tylko nauczyciele z danej szkoły. Ci, którzy zrobią to najciekawiej otrzymają nagrody pieniężne. I nagroda to 5 000 zł, II nagroda to 3 000 zł, III nagroda to 2 000 zł. Przykładowy scenariusz  lekcji wraz z prezentacją multimedialną oraz Regulamin Konkursu znajdują się poniżej w załącznikach.

Nagrody dla uczniów i szkół

Po przeprowadzonej lekcji europejskiej uczniowie mogą przygotować prace na konkurs w formie 5-minutowego filmu, który przedstawiać będzie zmiany, jakie zaszły w naszym regionie dzięki Funduszom Europejskim, w tym WRPO 2007-2013.  Dla najlepszych przewidziano atrakcyjne nagrody: rowery, czytniki e-book, apartay fotograficzne. Dodatkowo nagrody otrzymają dwie szkoły – ta, której nauczyciel zostanie laureatem I miejsca oraz ta, której uczeń/uczniowie zajmą I miejsce. Szkoły mogą wybrać, jaką chciałby otrzymać nagrodę. Do wyboru jest: tablica interaktywna, laptop, projektor multimedialny, cyfrowy aparat fotograficzny lub sprzęt sportowy.

Terminy

Lekcje europejskie należy przeprowadzić w terminie 2 września – 20 października. Ich odbycie warunkuje zgłoszenie prac konkursowych – te przyjmowane będą do 6 listopada.

Cel

Dzięki Konkursowi uczniowie zapoznają się z tematyką Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich, w tym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, dowiedzą się m.in. jak wypełnić uproszczony wniosek o dofinansowanie oraz jakie są efekty wdrażania Funduszy Europejskich.

Regulamin konkursu:

Regulamin Konkursu Młodzi Wiedzą o Funduszach (93 KB)

Załącznik nr 1 do Regulaminu uproszczony wniosek o dofinansowanie (139 KB)

Załacznik nr 2 do Regulaminu formularz zgłoszeniowy pracy konkursowej (116.5 KB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu formularz zgłoszeniowy lekcji europejskiej (117 KB)

Załacznik nr 4 do Regulaminu formularz zgoda na udział w konkursie (145 KB)

Załacznik nr 5 do Regulaminu Raport z przeprowadzonej lekcji (144.5 KB)

Lekcje europejskie - materiały:

Karta pracy ucznia (710 KB)

Kryteria oceny lekcji europejskich (448.5 KB)

Kryteria oceny uproszczonych wniosków o dofinansowanie (457.5 KB)

Przykładowy scenariusz lekcji europejskiej (475.5 KB)

Scenariusz lekcji europejskiej prezentacja power point (4 MB)

Pobierz jako PDF