Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr 6297/2023 z dnia 9 marca 2023 roku  ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  Zapraszamy do składania wniosków na wybór strategii RLKS w terminie od 11 kwietnia 2023 roku  do dnia 7 czerwca 2023 roku.

Pełny tekst ogłoszenia konkursu, instrukcje i pozostałe dokumenty są dostępne poniżej:

 

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 6297/2023 z dnia 9.03.2023

Załącznik do uchwały - Ogłoszenie o konkursie na wybór strategii LSR

 

Pozostałe dokumenty:

Regulamin konkursu na wybór strategii RLKS Pobierz

Załącznik nr 1: Formularz wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) wraz z instrukcją wypełniania wniosku  Pobierz

Załącznik nr 2: Warunki dostępu Pobierz

Załącznik nr 3: Struktura i wymagania dotyczące LSR Pobierz

Załącznik nr 4: Sposób ustalania wysokości dostępnych środków przeznaczonych na realizację LSR Pobierz

Załącznik nr 5: Kryteria wyboru LSR Pobierz

Załącznik nr 6: Formularz karta oceny wniosku o wybór lokalnej strategii rozwoju kierowanego przez społeczność (LSR) Pobierz

Załącznik nr 7: Formularz: karta oceny kryteriów wyboru LSR dla członka komisji  Pobierz

Informacja dodatkowa: „Obszary tematyczne LSR” a cele LSR Pobierz

Informacja dodatkowa: Katalog obowiązkowych wskaźników rezultatu PS WPR Pobierz

Pobierz jako PDF