Drodzy beneficjenci, rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do konkursu REGIOSTARS Awards 2020, organizowanego przez Komisję Europejską.
Termin nadsyłania aplikacji upływa 9 maja 2020 r.
Do udziału w Konkursie zachęcamy  wszystkich beneficjentów WRPO 2007-2013 oraz WRPO 2014+, których działania wyróżniają się i mają największy potencjał we wskazanych niżej obszarach.

Tegoroczne  kategorie konkursowe to:
1.        Transformacja przemysłowa na rzecz Inteligentnej Europy (Industrial Transition for a smart Europe)
2.        Gospodarka o obiegu zamkniętym dla zielonej Europy (Circular Economy for a Green Europe)
3.        Umiejętności i edukacja dla cyfrowej Europy (Skills and education for a digital Europe)
4.        Zaangażowanie obywateli na rzecz spójnych miast europejskich (Citizens engagement for cohesive European Cities)
5.        Temat roku 2020: Wzmocnienie pozycji młodzieży w ramach współpracy ponad granicami – 30-lecie Interregu (Youth empowerment for cooperation across borders - 30 years of Interreg)

Zwycięzcy oprócz REGIOSTARS Awards 2020 otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro.

Najważniejsze zasady:
- aplikacje mogą przesyłać kierownicy projektów, po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu),
- z jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów, jeśli ich realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2007 r.
Istnieje możliwość zgłoszenia projektu, który wcześniej aplikował już do konkursu.

Aplikacje należy przesyłać wyłącznie poprzez stronę internetową: https://regiostarsawards.eu/
Szczegóły oraz poradnik z dodatkowymi informacjami na temat konkursu REGIOSTARS 2020 znajdą Państwo na stronie KE: https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards
 

Pobierz jako PDF