Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Związek Miast Polskich w partnerstwie z Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych ogłosił nową edycję konkursu dla JST Samorządowy Lider Zarządzania „Komunikacja – partycypacja – współzarządzanie”. 

Tematyka konkursu w 2022 roku dotyczy inicjatyw i działań podejmowanych przez samorządy miejskie na rzecz poprawy komunikacji, zwiększania zaangażowania mieszkańców oraz zasad współzarządzania rozwojem lokalnym. 

Konkurs skierowany jest do wszystkich miast i gmin miejsko-wiejskich w Polsce! 

Nagroda główna to wyjazd studyjny do Norwegii dla przedstawicieli miasta i tytuł Samorządowego Lidera Zarządzania 2022.   

Ostateczny termin nadsyłania aplikacji to 12.12.2022 r.  

Szczegóły konkursu, formularz, harmonogram i inne informacje znajdują się tutaj.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Konkurs organizowany jest w ramach Programu "Rozwój lokalny". Liderem projektu jest Związek Miast Polskich, a partnerami są: Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych KS, Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz OECD. Operatorem Programu jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pobierz jako PDF