Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza Konkurs na realizację zadania Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie wsparcia współpracy między sferą nauki i gospodarki adresowany do Instytucji Otoczenia Biznesu działających wspólnie z grupą przedsiębiorstw (minimum 3 firmy).

Konkurs „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA” wspiera rozpoczęcie lub kontynuację współpracy z jednostką naukową na rzecz realizacji wspólnych prac badawczo-rozwojowych i/lub analitycznych, budujących przewagę konkurencyjną MŚP.

Konkurs wspiera aktywną rolę IOB poprzez działania na rzecz przezwyciężenia konkretnego problemu, obejmujące :

Konkurs ma za zadanie przyczyniać się także do rozwoju usług IOB, ze szczególnym naciskiem na profesjonalizację usługi brokerskiej.

Konkurs „WSPÓŁPRACA IOB-BIZNES-NAUKA” finansowany jest ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Dotacje:

W ramach Konkursu do przyznania są 4 dotacje o łącznej wartości 220 000,00 PLN. Jedna dotacja przyznawana jest maksymalnie do 55 000,00 PLN, w podziale na:

Regulamin i dokumentacja konkursowa na stronie: www.iw.org.pl 

Pobierz jako PDF