Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W związku ze wzmożoną pracą w zakresie rozliczania projektów oraz koniecznością zapewnienia równego i stałego dostępu do informacji związanych z rozliczaniem projektów wdrażanych pod nadzorem Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Instytucja Zarządzająca WRPO 20014+ przedstawia zalecane do wykorzystania kanały komunikacji:

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zwraca uwagę, iż zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjent rozumiany jest jako Partner wiodący projektu w przypadku realizowania projektu z Partnerem lub Partnerami wskazanymi we wniosku, który działa w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Partnerów. Beneficjent ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Partnera i jest jedynym podmiotem uprawnionym do kontaktu z Instytucją Zarządzającą. Ponadto IZ WRPO 2014+ przypomina, iż zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu osobą do kontaktu w sprawach projektu jest osoba wskazana w punkcie 2.4 wniosku o dofinansowanie.

IZ WRPO 2014+ zachęca do korzystania z wyżej wskazanych możliwości kontaktu z Instytucją Zarządzającą.

Pobierz jako PDF