Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 (IZ WRPO 2014+) informuje, że w zamieszczonym w wiadomości z 29 grudnia 2020 roku materiale informacyjnym o pozyskiwaniu zaświadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku potwierdzenia statusu na rynku pracy w przypadku uczestników pozostających bez pracy dokonano korekty zapisu w punkcie 4.

Było:

Obowiązek potwierdzania kwalifikowalności uczestników, o którym mowa powyżej dotyczy wszystkich uczestników, którzy zostali zrekrutowani do projektu od 1 sierpnia 2020 roku, a także uczestników zrekrutowanych przed tą datą, którzy rozpoczęli udział w projekcie dopiero po 1 sierpnia.

Jest:

Obowiązek potwierdzania kwalifikowalności uczestników, o którym mowa powyżej dotyczy wszystkich uczestników, którzy zostali zrekrutowani do projektu od 1 sierpnia 2020 roku.


Zaktualizowany materiał został zamieszczony w wiadomości Pozyskiwanie zaświadczeń z ZUS

Pobierz jako PDF