Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

„Droga do sukcesu! - Rozwój kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie” i „Profesjonalni zawodowi Giganci w Wągrowcu”- to dwa, warte niemal 4 mln zł projekty, na które otrzymały dofinansowanie unijne w wysokości 3,5 mln zł. To aż 90% wartości projektów.

Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego podpisał powyższe umowy z powiatem wolsztyńskim reprezentowanym przez Jacka Skrobisza - Starostę Wolsztyńskiego oraz Konsorcjum Szkoleniowo – Doradczym Gamma Sp. z o.o. Spółka komandytowa, reprezentowanym przez Prezes Justynę Chmielewską.

 

Ze szkoły, do pracy

- Warto zaznaczyć, że Europejski Fundusz Społeczny, z którego pochodzą środki unijne ma bardzo szeroki obszar interwencji. Bo z jednej strony to wsparcie działań związanych z rynkiem pracy, ale są to także interwencje dotyczące programów prozdrowotnych i edukacji. Ale to przede wszystkim człowiek i człowiek na rynku pracy – podkreśla Wicemarszałek Jankowiak. - Projekty, na których dofinansowanie dziś podpisujemy umowy obejmą w sumie 455 uczniów szkół, prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie wolsztyńskim i wągrowieckim. Pozwolą one na lepsze dostosowanie edukacji zawodowej do potrzeb obecnego i przyszłego rynku pracy, ułatwią także absolwentom przechodzenie z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych absolwentów wzmocni ich pozycję już na starcie kariery zawodowej – mówi Wicemarszałek.

Wsparcie unijne skierowane jest do uczniów i nauczycieli technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu oraz Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie. - To bardzo ważne wsparcie dla lokalnych samorządów, które zostanie wykorzystane m.in. na unowocześnienie wyposażenia szkół – zaznaczają starostowie powiatów wolsztyńskiego i wągrowieckiego Jacek Skrobisz i Tomasz Kranc.

 

Staże i szkolenia

Zaplanowane w projektach działania umożliwią uzyskiwanie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych, podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów oraz zdobycie doświadczenia podczas wykonywanych zadań na danym stanowisku pracy. Ponadto, w projektach przewidziano działania, które będą miały na celu przedstawienie uczniom możliwych kierunków dalszego rozwoju i kształcenia oraz ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej, jak i zawodowej.

Planowane w projektach wsparcie obejmować będzie realizację staży zawodowych organizowanych we współpracy z przedsiębiorcami oraz różnorodnych kursów i szkoleń specjalistycznych/zawodowych dla uczniów we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego. Ponadto, w projektach przewidziano działania uzupełniające – doposażenie pracowni zawodowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów.

Projekty realizowane będą od czerwca 2020 r., a zakończą się w roku 2023.

Pobierz jako PDF