Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 14 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5414/2018 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach naboru wniosków dla Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18).

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 WRPO 2014-2020 14.06.2018 r. (230.6 KB)

Uchwała 5414/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14.06.2018 ws. zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie (244.3 KB)

Uzasadnienie do Uchwały 5414/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 14.06.2018 (196.6 KB)


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 22 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5455/2018 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach naboru wniosków dla Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18).

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 6.1 WRPO 22.06.2018 r. (226.5 KB)

Uchwała 5455/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.06.2018 ws zatwierdzenia wniosków o dofinasnowanie (241.9 KB)

Uzasadnienie do Uchwały 5455/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.06.2018 (193.4 KB)

Pobierz jako PDF