Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako IP WRPO 2014+ informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5524/2018 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach naboru wniosków dla Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (nr RPWP.06.01.00-IP-03-30-001/18).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim 28.06.2018 r. (216.5 KB)

Uchwała Nr 5524/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. (236.5 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 5524 2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. (186.2 KB)

a w ramach Działania 6.1 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim 28.06.2018 r. (216.5 KB)

Uchwała Nr 5524/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. (236.5 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 5524 2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. (186.2 KB)

Pobierz jako PDF