Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15. Przedmiotowe projekty zostały rekomendowane do otrzymania dofinansowania.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/15 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja Przedszkolna.

Projekty rekomendowane do dofinansowania dla Poddziałania 8.1.1 (336.7 KB)

Uchwała nr 1149 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8.10.2015 r. (82.8 KB)

Uzasadnienie do Uchwały nr 1149 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8.10.2015 (81 KB)

Pobierz jako PDF