Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W dniu 17 września 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1033/2015 w sprawie zatwierdzenia wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dnia 17 września 2015 roku - Działanie 6.1 WRPO 2014+ (234.7 KB)

Pobierz jako PDF