Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w dniu 22 października 2015 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 1178/2015 zatwierdzającą wnioski o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy - projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Wielkopolskiegp Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nabór nr RPWP.06.01.00-IZ.00-30-001/15).

Informacje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania z dnia 22 października 2015 r._Działanie 6.1 WRPO 2014+ (57.2 KB)

Pobierz jako PDF