Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Mandaty Terytorialne dla Obszarów Strategicznej Interwencji poszczególnych ośrodków subregionalnych. Na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2016 r. przyjęto Mandaty Pilskiego OSI, Konińskiego OSI oraz Leszczyńskiego OSI, natomiast w dniu 18 lutego 2016 r. przyjęto Mandat Terytorialny dla Gnieźnieńskiego OSI.

Mandaty zostały następnie oficjalnie podpisane przez przedstawicieli wszystkich JST wchodzących w skład danego OSI, przez lidera OSI oraz przez Marszałka Marka Woźniaka, który był sygnatariuszem mandatu reprezentującym Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+. Podpisanie dokumentów odbyło się według poniższego harmonogramu:

- w dniu 15 lutego 2016 r. w Poznaniu podpisano Mandat Terytorialny dla Pilskiego OSI
- w dniu 17 lutego 2016 r. w Koninie podpisano Mandat Terytorialny dla Konińskiego OSI
- w dniu 19 lutego 2016 r. w Lesznie podpisano Mandat Terytorialny dla Leszczyńskiego OSI
- w dniu 22 lutego 2016 r. w Gnieźnie podpisano Mandat Terytorialny dla Gnieźnieńskiego OSI

Mandat terytorialny jest narzędziem służącym realizacji interwencji przewidzianej przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), skierowanej do ośrodków subregionalnych oraz ich obszarów funkcjonalnych. Stronami mandatu terytorialnego są: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, czyli Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele miast subregionalnych wraz z przedstawicielami otaczających je samorządów.

Utworzenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) dla ośrodków subregionalnych Wielkopolski jest podkreśleniem znaczenia i roli tych obszarów w strukturze przestrzennej województwa. Według przyjętych norm, miasta subregionalne, dla których wyznacza się obszary funkcjonalne, to ośrodki o liczbie ludności pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców, pełniące ważne funkcje gospodarcze i społeczne. W przypadku Wielkopolski, ze względu na historię podziałów administracyjnych, są to byłe miasta wojewódzkie: Konin, Leszno, Piła i dodatkowo Gniezno, które zostało zakwalifikowane ze względu na potencjał społeczny i gospodarczy, a także uwarunkowania historyczne.

Załączniki:

Mandat Terytorialny dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (2.3 MB)

Mandat Terytorialny dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (2.8 MB)

Mandat terytorialny dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (3.4 MB)

Mandat terytorialny dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (2.1 MB)

Pobierz jako PDF