Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Prezentowane dziś projekty czterech gmin, które dostaną dofinansowanie z Unii Europejskiej, są niezwykle ważne w kontekście Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, ponieważ stanowią z nią integralną całość – powiedział Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podczas piątkowego briefingu, w trakcie którego podpisał umowy z włodarzami Kleszczewa, Stęszewa, Swarzędza i Buku. – Bo przecież bez węzłów przesiadkowych, możliwości przesiadania się z kolei do innych środków transportu, ten system nie miałby sensu. To są integralne elementy i muszą być wspólnie w całości konfigurowane.

Marszałek Marek Woźniak, w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, podpisał w piątek kolejne umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” z Bogdanem Kemnitzem – Wójtem Gminy Kleszczewo, Włodzimierzem Pinczakiem – Burmistrzem Gminy Stęszew, Marianem Szkudlarkiem – Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzędz oraz Stanisławem Filipiakiem –  Burmistrzem Miasta i Gminy Buk. W spotkaniu uczestniczył też Starosta Poznański Jan Grabkowski – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Łączna kwota projektów wynosi blisko 94,5 mln złotych, w tym wysokość dofinansowania z WRPO 2014+ to ponad 58 mln złotych.

Wszystkie gminy realizują projekty, w których – jak powiedział Marszałek Marek Woźniak – chodzi o to, abyśmy obniżali poziom emisji CO2 i zmieniali model przemieszczania się mieszkańców z indywidualnego transportu kołowego na transport zbiorowy, czyli właśnie kolej metropolitalną.

Pieniądze otrzymane z WRPO 2014+ pozwolą w gminach Kleszczewo, Stęszew, Swarzędz i Buk zbudować zintegrowane węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz np. zainwestować  w kupno autobusów czy budowę ścieżek rowerowych. Kleszczewo otrzymuje najwyższe z całej czwórki dofinansowanie, czyli pond 20 mln złotych (całkowita wartość projektu to prawie 28 mln zł). W jego ramach wybuduje centra przesiadkowe w Kleszczewie i Tulcach wraz z budynkami poczekalni, zadaszeniem peronów, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą. Także Gmina Stęszew, która otrzyma ponad 14 mln złotych dofinansowania (całkowita wartość projektu to prawie 17,8 mln zł)  wybuduje dwa węzły przesiadkowe – jeden przy stacji kolejowej w Stęszewie, a drugi przy przystanku kolejowym w Strykowie. Inwestycja w obu miejscowościach obejmie także budowę parkingów P&R oraz K&R, a w przyszłości parkingu B&R wyposażonego w wiatę rowerową. Podobnie wygląda projekt Swarzędza (dofinansowanie blisko 14 mln zł wobec ponad 37 mln zł całkowitej wartości projektu), który będzie realizował II etap projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej na terenie Gminy Swarzędz” – powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy w Paczkowie oraz zostanie rozbudowana droga dojazdowa oraz przebudowana baza transportowa w Garbach wraz z drogą dojazdową do ZWP Swarzędz. Tym inwestycjom również towarzyszy budowa parkingów P&R i B&R, oświetlenia ulicznego, zakup autobusów niskoemisyjnych (niskopodłogowe, o napędzie hybrydowym). Dofinansowanie unijne szczególnie cenne jest dla projektów Miasta i Gminy Buk (ponad 9,5 mln złotych, przy całkowitej wartości ponad 11,6 mln złotych), który leży przy trasie międzynarodowej Warszawa–Berlin. Na tym terenie zostanie wybudowany węzeł przesiadkowy w Buku i będzie on stanowił miejsce integracji różnych środków transportu, oprócz parkingu P&R oraz B&R, ścieżek rowerowych powstanie np. miejsce postoju dla taksówek i zostaną przebudowane ulice Kolejowa i Dworcowa.

Celem wszystkich projektów jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej gmin i MOF Poznania.

– Staramy się robić wszystko, aby ten system transportu zbiorowego dobrze i jak najszybciej zafunkcjonował i to jest nasze wspólne zadanie – podsumował spotkanie Marszałek Marek Woźniak. –Ścisła współpraca samorządu województwa z Metropolią Poznań, ze wszystkimi jej  członkami, którzy są skupieni w Powiecie Poznańskim i poza nim, musi przynieść efekty. Tylko musimy wykazać się pewną cierpliwością, bo PKM to ogromny projekt i bardzo kosztowny, który będzie budowany przez wiele lat. Najważniejsze jest to, że go zgodnie zaczęliśmy i mamy zamiar konsekwentnie kontynuować – w miarę naszych możliwości finansowych. A zainteresowanie nim będzie coraz większe, bo jeśli udowodnimy, że jesteśmy sprawni, dobrze zorganizowani i proponujemy wysokie standardy europejskie, to są duże szanse, że większość ludzi zdecyduje się skorzystać z tej oferty i pozostawi swoje pojazdy w domu. 

Dotychczas w ramach Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 493 mln zł.

konferencja, 29 (7)

Pobierz jako PDF