Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

22 lutego 2016 roku w Gnieźnie Marszałek Marek Woźniak wraz z prezydentem Gniezna, starostą i wicestarostą gnieźnieńskim, burmistrzami miasta i gminy Czerniejewo, Kłecko i Witkowo (p.o.) oraz wójtami gmin Gniezno, Łubowo i Niechanowo oficjalnie podpisał Mandat Terytorialny dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Podczas spotkania w Gnieźnie Marszałek Woźniak powiedział: „Dziś, podpisując Mandat Terytorialny udało się zwieńczyć pierwszy etap pracy, podczas której wypracowane zostały tematy, jakie wspólnie zdecydowaliście się Państwo realizować. OSI jest naszym pomysłem, jak rozwiązywać problemy miasta i jego obszaru funkcjonalnego, związane m.in. z transportem, gospodarką niskoemisyjną czy informatyzacją”. Odnosząc się do sumy alokacji Marszałek podkreślił: „To całkiem spora kwota, którą oddajemy do dyspozycji, ale nie przelewamy na konto – projekty muszą być poprawnie i terminowo rozliczone”.

Tomasz Budasz, Prezydent Gniezna wyraził zadowolenie, że samorządy wokół tego miasta potrafią współdziałać. Przedstawił też kalendarz działań i spotkań, które doprowadziły do podpisania mandatu i zaprezentował listę projektów wpisanych w dokument. Dodał, że wierzy, iż te środki unijne będą szansą cywilizacyjną dla tego obszaru.

Mandat terytorialny jest narzędziem służącym realizacji „w terenie” interwencji przewidzianej przez Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), skierowanej do ośrodków subregionalnych oraz ich obszarów funkcjonalnych. Stronami mandatu terytorialnego są: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+, czyli Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz przedstawiciele miast subregionalnych wraz z przedstawicielami otaczających je samorządów (obszary funkcjonalne).

Utworzenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) dla ośrodków subregionalnych Wielkopolski jest podkreśleniem znaczenia i roli tych obszarów w strukturze przestrzennej województwa. Według przyjętych norm, miasta subregionalne, dla których wyznacza się obszary funkcjonalne, to ośrodki o liczbie ludności pomiędzy 50 a 100 tys. mieszkańców, pełniące ważne funkcje gospodarcze i społeczne. W przypadku Wielkopolski, ze względu na historię podziałów administracyjnych, są to byłe miasta wojewódzkie: Konin, Leszno, Piła i dodatkowo Gniezno, które zostało zakwalifikowane ze względu na potencjał społeczny i gospodarczy, a także uwarunkowania historyczne.

W tej części Wielkopolski mechanizmem objęte zostały: miasto Gniezno (lider OSI), gmina Czerniejewo, gmina Gniezno, gmina Kłecko, gmina Łubowo, gmina Niechanowo, gmina Witkowo oraz powiat gnieźnieński. Przewidziana na mocy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego pula środków na realizację Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI wynosi ponad 23,5 miliona euro, w tym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to kwota prawie 21 milionów euro, a z Europejskiego Funduszu Społecznego pochodzi 2,66 mln euro.

W ramach Gnieźnieńskiego OSI środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostaną przeznaczone na działania dotyczące zmniejszenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości transportu publicznego, informatyzacji, modernizacji dróg wojewódzkich, wsparcia przedsiębiorczości oraz inwestowania w infrastrukturę edukacyjną. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego będą wspierać działania dotyczące szkolnictwa zawodowego, edukacji, integracji społecznej oraz aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Działania przeznaczone do finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu, beneficjent: Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Gmina i Miasto Witkowo, alokacja: 4 975 609,75 euro;

- Działanie 1.3. Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, beneficjent: Gmina Łubowo, alokacja: 3 524 390,24;

- Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, beneficjenci: MPK w Gnieźnie, Miasto Gniezno, Powiat Gnieźnieński, Miasto i Gmina Czerniejewo, Gmina Gniezno, Miasto i Gmina Kłecko, Gmina Łubowo, Gmina Niechanowo oraz Gmina i Miasto Witkowo, alokacja: 6 291 646,92;

- Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, beneficjent: Powiat Gnieźnieński, alokacja: 2 256 646,34 euro;

- Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, beneficjent: Powiat Gnieźnieński, alokacja: 3 870 609,75 euro;

Działania przeznaczone do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego:

- Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, alokacja: 104 613,15 euro;

- Działanie 7.1. Aktywna integracja, alokacja: 248 780,49;

- Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, alokacja: 829 268,29;

- Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, alokacja: 1 109 146,34;

- Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, alokacja: 373 170,73.

Pobierz jako PDF