Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Nabór przedsiębiorstw do udziału w wizycie w Manchesterze i Pn. Anglii w ramach pakietu wsparcia H2BIZNES – 10-13 października 2022 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór dla wielkopolskich MŚP w ramach projektu "Gospodarna 2050-H2 Wielkopolska" do udziału w wizycie
w Manchesterze i Pn. Anglii, w dniach 10-13 października 2022 r.

Udział w wizycie organizowany jest w ramach projektu „Gospodarna 2050
– H2Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

Przedsiębiorstwa uczestniczące w wizycie zostaną wyłonione w naborze na zasadach określonych w regulaminie. Cała dokumentacja naboru, elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie https://h2wielkopolska.pl/nabormanchester/ Przewiduje się udział 5 firm w wyjeździe.

Podmioty zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie za pośrednictwem udostępnionego formularza zgłoszeniowego  do dnia 19 września 2022 r. (poniedziałek) oraz niezwłoczne dostarczenie na adres Departamentu Gospodarki, al. Niepodległości 34,
61-714 Poznań, następujących dokumentów:

  1. Regulamin (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
  2. Klauzulę informacyjną (podpisywane przez osobę/y uprawnioną do reprezentacji podmiotu oraz osobę zgłoszoną do udziału w wizycie).
  3. Oświadczenie o pomocy de minimis (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).
  4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
    (podpisywane przez osobę/y uprawnione do reprezentacji podmiotu).

W przypadku firm spoza doradztwa wodorowego, poza zgłoszeniem wysłanym poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie, obligatoryjne jest przesłanie do 19 września br. listu motywacyjnego na maila blanka.blajer@umww.pl

 Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje: Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 62 66 248, e-mail: blanka.blajer-kujawa@umww.pl).

 

Pobierz jako PDF