4Obiekt jest nową siedzibą Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Na powierzchni 1865 m2 prowadzone będą badania z zakresu nauk biologicznych, zootechniki, weterynarii, a także przedkliniczne i translacyjne, z wykorzystaniem zaawansowanego sprzętu.

Centrum połączy naukowców z różnych dziedzin, umożliwiając tym samym przenikanie się kompetencji i współpracę z przemysłem na światowym poziomie. Planuje się tu prowadzenie badań m.in. z obszaru nauk biologicznych, zootechniki czy weterynarii, których wyniki będzie można przenieść do praktyki klinicznej.

- Cieszę się, że ten projekt znalazł szczęśliwy finał. Zakłada on połączenie dwóch sfer: komercyjnej i niekomercyjnej. Tego typu projekty zakładają transfer wiedzy do gospodarki, czyli wykorzystanie tego, co uda się wypracować w laboratoriach naukowych, a co powinno znaleźć zastosowanie w codziennej praktyce. Wielkopolska nauka i praktyka gospodarcza z pewnością zyskają. Plany rozwojowe wydziału są bardzo ambitne, co doskonale wpisuje się w strategię województwa, która zakłada rozwój innowacyjności i nowoczesnych technologii we wszystkich dziedzinach życia – podkreśla Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Centrum zostało zaopatrzone m.in. w zwierzętarnie, pomieszczenia laboratoryjne oraz sale sekcyjne i zabiegowe. Inwestycja umożliwi prowadzenie badań na światowym poziomie w zakresie dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu czy chorób cywilizacyjnych ludzi i zwierząt. Z ich wyników skorzystają m.in. hodowcy i właściciele zwierząt, producenci pasz czy podmioty zajmujące się monitorowaniem rolnictwa i hodowli zwierząt.

- Zmiany cywilizacyjne, jakich jesteśmy nie tylko świadkami, ale przede wszystkim, bezpośrednimi adresatami, wymagają od nas innowacyjnego podejścia, zwłaszcza w dziecinie tak głęboko zakorzenionej w historii ludzkości, jaką jest hodowla zwierząt – mówi Angela Martinez Sarasola, Dyrektor Wydziału do spraw Polski w Dyrekcji Generalnej do spraw Polityki Regionalnej i Miejskiej, Komisja Europejska.

- Wierzymy, że praca centrum przyczyni się do odpowiedzi na szereg pytań dotyczących zdrowia ludzi i zwierząt. Inwestycja ta z pewnością ma szanse do opracowania rozwiązań, których realizacja sprawi, iż rolnictwo będzie bardziej efektywne i zrównoważone, a wyniki badań będą miały szanse na wdrożenie nie tylko w województwie wielkopolskim, ale i w całej Unii Europejskiej – dodaję przedstawicielka Komisji Europejskiej.

Tak imponująca inwestycja nie byłaby możliwa bez wsparcia unijnego. Ponad 24 mln zł pochodziły z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Wartość całej inwestycji to ponad 38 mln zł.

 

Pobierz jako PDF